นำเสนอระบบฐานข้อมูลแหล่งมลพิษน้ำเสีย

นำเสนอระบบฐานข้อมูลแหล่งมลพิษน้ำเสีย ประเภทโรงแรม เพื่อนำไปปรับใช้ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 🙏🏻ขอขอบคุณ ผอ. เทศบาลเกาะสมุย ที่ให้คำแนะนำต่างๆค่ะ
#รับพัฒนาระบบ#รับพัฒนาแอป
#DevcodeStudio